Ερευνητική Ομάδα

Δρ. Χατζηγεωργίου Γιώργος| Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ| Επιστημονικός Υπεύθυνος | Υπέυθυνος ΠΕ 1&4


Ο Δρ. Χατζηγεωργίου Γιώργος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν μια σειρά θεμάτων, πολλά από τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της θαλάσσιας οικολογίας, της συστηματικής και της διατήρησης των θαλάσσιων οικοτόπων. Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας καταδύσεων του ΕΛΚΕΘΕ, με μεγάλη εμπειρία στην υποβρύχια φωτογραφία και την οπτική απογραφή. Έχει εξειδίκευση στη βιολογία, την οικολογία και στη συστηματική βενθικών ασπονδύλων. Επιπλέον, έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό νέων οργάνων δειγματοληψίας και πειραματικών εγκαταστάσεων για υποβρύχια πειράματα / χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων, δειγματοληψία σε κοινότητες σκληρού υποστρώματος με καταστροφικές και μη καταστροφικές τεχνικές. Έχει δημοσιεύσει 22 επιστημονικές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών συνεδρίων.

Σκουραδάκης Γρηγόρης | Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ, Παν/ιο Κρήτης | Υπεύθυνος ΠΕ 2

Ο κ. Σκουραδάκης Γρηγόρης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειας (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η βιολογία των διθύρων, η θαλάσσια οικολογία, η φυσιολογία και η συμπεριφορά των ψαριών. Είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας καταδύσεων του ΕΛΚΕΘΕ με εμπειρία σε καταστροφικές και μη καταστροφικές μεθόδους δειγματοληψίας ασπόνδυλων και οπτική απογραφή. Εξειδικεύεται επίσης στην ανακύκλωση θαλάσσιων συστημάτων και σε πειραματικό σχεδιασμό χρησιμοποιώντας τέτοια συστήματα για φυσιολογικές και συμπεριφορικές μελέτες θαλάσσιων ασπόνδυλων και ψαριών. Η προηγούμενη συμμετοχή του στον ιδιωτικό τομέα (εμπόριο υδατοκαλλιέργειας και ενυδρείου) του πρόσφερε την ευκαιρία να συνεργαστεί με πολλά είδη του Ινδο-Ειρηνικού και με αυτόν τον τρόπο έχει αποκτήσει πολύτιμη γνώση της ταξινομίας τους αλλά και στους μηχανισμούς εγκατάστασής τους στην Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα .

Ανδρουλάκης Δημήτρης  | Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ, Παν/ιο Πατρών | Υπεύθυνος ΠΕ 3


Ο κ. Ανδρουλάκης Δημήτριος είναι διπλωματούχος. Μηχανολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Αεροναυπηγών, επί του παρόντος υποψήφιος Διδάκτορας σε συνεργασία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειας (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη δυναμική ρευστών (πειραματική και υπολογιστική), αλληλεπίδραση μεταξύ θαλάσσιου περιβάλλοντος και τεχνητών δομών (σχετικά με τα υδροδυναμικά συστήματα ροής και την τεχνική ακεραιότητα), την εγκατάσταση / συντήρηση επιστημονικών αισθητήρων και οργάνων και την ανάλυση / σύζευξη δεδομένων μεταξύ διαφόρων περιβαλλοντικών δεδομένων. Την τελευταία πενταετία έχει συμμετάσχει σε 10 ερευνητικά έργα, με εργασίες δειγματοληψίας και επιτόπια εργασίας (ερευνητικά σκάφη / σκάφη / καταδύσεις) άνω των 200 ημερών. Είναι επίσης συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 10 επιστημονικών εφημερίδων και εκθέσεων.

Δρ. Ντούνας Κωνσταντίνος | Διευθυντής Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ


Ο Δρ. Δούνας Κωνσταντίνος είναι Διευθυντής Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ – IΘΑΒΒΥΚ. Συντονιστής έργου ή επιστημονικός υπεύθυνος πολλών ευρωπαϊκών και εθνικών σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης και συγγραφέας περισσότερων από 60 διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: την υλοποίηση δικτύου υποβρύχιων καταδυτικών πάρκων με τεχνητούς υφάλους κατά μήκος των ακτών της Κρήτης, θαλάσσια βιοποικιλότητα και ταξινομία των καρκινοειδών και των σπόγγων. Ασχολείται με την διαχείριση της παράκτιας ζώνης, στην δημιουργία νέων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και στην αποτελεσματικότητα των αλιευτικών εργαλείων.

Δρ. Αρβανιτίδης Χρήστος  | Διευθυντής Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ


Δρ. Αρβανιτίδης Χρήστος είναι Διευθυντής Ερευνών, επικεφαλής του εργαστηρίου θαλάσσιας βιοποικιλότητας του ΙΘΑΒΒΥΚ. Συμμετέχει σε περισσότερα από 50 ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, εκ των οποίων είναι συντονιστής σε 7, συνολικού προϋπολογισμού > 6 εκατ. Ευρώ. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε περισσότερα από 100 επιστημονικά άρθρα. Επισκέπτης Εκδότης στο Journal of Sea Research, μέλος του συντακτικού συμβουλίου του, Associate Editor of Frontiers in Marine Science και Biodiversity Data Journal, Handling Editor. Είναι κριτής σε περισσότερα από 45 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Μέλος του συμβουλίου του MARS (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Ερευνητικών Ινστιτουτών και Σταθμών), της Εταιρείας για τα Δεδομένα Θαλάσσιας Ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας (SMEBD), συντάκτης του συμβουλίου του Μητρώου Θαλάσσιων Ειδών (WoRMS), του επιστημονικού συμβουλευτικού συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Πολυχαιρίων IPA). Συμμετέχει στην ομάδα εργασίας CIEM 6 που ασχολείται με την διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (EUDF), στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των ωκεανού των Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Μεσογείου Βιοτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (IMBE), στη Μασσαλία. Συντονιστής της Υποδομής Έρευνας LifeWatchGreece. Η έρευνα του επικεντρώνεται στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, στη λειτουργική πολυμορφία, στην πληροφορική της βιοποικιλότητας και στα παράκτια οικοσυστήματα. Εργάζεται στις συγκρίσεις των προτύπων πληροφόρησης για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα που προέρχονται από διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης και κλίμακες παρατήρησης, προσπαθώντας να αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις για να διερευνήσει τις συσχετίσεις τους.

Comments are closed.