Νέα

14/3/2019

Εξοπλισμός δειγματοληψίας

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση 2ου ΠΕ μόλις έφτασε στην κατοχή μας! Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στα τέσσερα λιμάνια που έχουν επιλεχθεί (Ηράκλειο, Αθήνα, Πάτρα και Ρόδος). Σε κάθε λιμάνι θα τοποθετηθούν οι παρακάτω καταγραφείς για χρονικό διάστημα ενός έτους. Η ακριβής θέση εμποτισμού των οργάνων θα αποφασιστεί σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές.

  1. Όργανο μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου
  2. Όργανο μέτρησης  Αλατότητας
  3. Όργανο μέτρησης Ενεργής Οξύτητας (pH)
  4. Όργανο μέτρησης Φωτεινής έντασής / Θερμοκρασίας  (x3)

Comments are closed.